De Stichting Anders-Om is op 19 april 2023 opgericht.

 

Doel van de Stichting: De Stichting stelt zich ten doel de positie LHBTI-ers te verbeteren. 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het vangnet voor hulp aan LHBTI-ers te vergroten en acceptatie te bevorderen middels een open en eerlijk gesprek en het geven van voorlichting. De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

 

Visie & Missie Door het bieden van een veilige plek en het voorlichten van hun naaste omgeving willen we bereiken dat LHTBI+ mensen zich beter thuis voelen in hun sociale omgeving, zodat ze zich geaccepteerd voelen, hun vragen en moeiten kunnen delen en er uiteindelijk minder persoonlijke nood ontstaat.

 

Beleid: De wijze waarop invulling wordt gegeven aan bovenstaande staat beschreven in het beleidsplan (zie hieronder voor de download van het beleidsplan). 

 

Bestuur

  • Voorzitter: Ellemieke Tempelaar
  • Secretaris: Peter de Graaf
  • Penningmeester: Maria Hop

 

RSIN nummer: 865170897