Een veilige plek waar jij jezelf kunt zijn

Wat doet de Stichting Anders-Om?

 

De Stichting Anders-Om is op 19 april 2023 opgericht als voortzetting van het AndersOm netwerk wat in 2017 is opgestart en heeft als doel dat anders geaarde mensen van alle leeftijden zich beter thuis voelen in hun omgeving doordat ze zich geaccepteerd voelen, hun vragen en moeiten kunnen delen en er in hun omgeving op een liefdevolle manier met seksuele diversiteit wordt omgegaan.

 

AndersOm is ontstaan uit een verlangen een veilige omgeving te creëren voor LHBT’ers en om mensen te bereiken die dit onderwerp aan het hart gaat, zodat:

  • anders geaarde mensen goed kunnen omgaan met hun vragen en moeiten.
  • mensen uitgedaagd worden andersom te denken: niet vanuit een mening of oordeel, maar vanuit liefde en acceptatie. 

AndersOm biedt ondersteuning voor individuen, groepen en kerken.*


Woensdag 19 april 2023 - Andersom in nu officieel een stichting

Ondertekenen van de akte

 

Woensdag om 15.30 uur werd de akte in brasserie de Wieken ondertekend. Anders Om is nu officieel een stichting. Dit is voor ons een nieuwe stap en hopen dat dit ons belangrijke werk voor de maatschappij zal ondersteunen en versterken."

 

Anders Om is een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van diversiteit en inclusie in de samenleving. De oprichters van de organisatie waren al geruime tijd bezig met het opzetten van activiteiten en projecten om dit doel te bereiken. Het werd echter steeds duidelijker dat er behoefte was aan een formele juridische structuur om het werk van de organisatie te ondersteunen en te versterken.

 

Door de oprichting van de stichting kan Anders Om nu meer formele stappen zetten en meer samenwerking aangaan met andere organisaties en instanties. Ook kan de stichting nu gemakkelijker subsidieaanvragen doen en donaties ontvangen, wat het mogelijk maakt om meer activiteiten te organiseren en meer mensen te bereiken met hun boodschap van inclusie en diversiteit.

 

Het was een belangrijke mijlpaal voor de organisatie om de akte te ondertekenen en de stichting officieel te maken. Het geeft de oprichters en medewerkers van Anders Om meer vertrouwen en energie om door te gaan met het belangrijke werk dat ze doen.Woensdag 7 december 2022 - AVOND VOOR LHBTI+ personen

Avond voor LHBTI+ personen

Voel je welkom in de warmte van de AndersOm familie.

Deze avond hebben we het gezellig met elkaar en delen we wat we willen delen en je kan als je wilt creatief aan de slag.

Aanmelden via www.anders-om.nl

Bij aanmelden geven we de locatie door.


Op 28 januari verzorgde AndersOm toerusting voor de Maranathakerk in Spakenburg. Met een interactief programma werden alle 400 deelnemers geïnspireerd om in liefde het gesprek over seksuele diversiteit aan te gaan. Theatergroep Eduscenes liet met praktijkvoorbeelden zien wat de impact kan zijn van een andere geaardheid. Twee predikanten gingen de bijbel in met de bezoekers, en LHBT’ers en hun ouders deelden hun eigen ervaringen. De Lokale Omroep Spakenburg maakte een reportage van de avond. Ook interesse in zo’n interactieve toerusting? Neem contact met ons op.